Knowledge

Wat zijn incassokosten en rente?

Wat zijn incassokosten en rente?

Knowledge

Incassokosten zijn kosten die boven op de hoofdsom van de vordering worden gerekend. De hoogte van de incassokosten kan variëren, afhankelijk van factoren zoals de hoogte van de vordering en eventuele bepalingen in de algemene voorwaarden van de crediteur. De maximale hoogte van incassokosten is geregeld in de Wet Incassokosten (WIK). Daarin staat ook opgenomen hoe incassokosten worden berekend in een staffel. Dit geldt wanneer jij niks in jouw algemene voorwaarden hebt geregeld hierover of wanneer er staat dat de wettelijke incassokosten worden gerekend. De incassokosten worden betaald door de debiteur.

Rente verwijst naar de vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het te laat betalen van een factuur. De hoogte van de rente kan afhangen van verschillende factoren, zoals eventuele bepalingen in de algemene voorwaarden van de crediteur of de wettelijke rentevoet. Het is dus mogelijk om een ander rentepercentage te noteren in jouw algemene voorwaarden dan de wettelijke rente. Let wel dat dit proportioneel moet blijven, het kan anders voorkomen dat een rechter de rente afwijst bij een geschil.