Privacyverklaring

Privacy

Privacystatement jurato

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in Jurato. De privacy van onze klanten, websitebezoekers en overige relaties wordt door ons gerespecteerd. In deze privacyverklaring informeren we je over de privacy aspecten van onze dienstverlening en onze website. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Jurato.

Privacy- en cookieverklaring

De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe onze organisatie omgaat met jouw persoonsgegevens. Wij nemen daarbij in ieder geval de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.
AVG

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het verwerken van persoonsgegevens gaat van de ontvangst en het opslaan ervan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Je kunt daarbij denken aan de volgende gegevens:

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens ?

Wij beschikken over jouw persoonsgegevens via twee verschillende manieren. In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van jou omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. In het andere geval ontvangen wij jouw persoonsgegevens automatisch door het gebruik van cookies.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Op onze site maken wij gebruik van de volgende verschillende soorten cookies:
Data

functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn namelijk nodig om de website te laten werken.

analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies, namelijk Google Analytics. Met de cookies van Google Analytics kunnen wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Wij hebben de instellingen en het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ (d.d. 15 augustus 2018) van de Autoriteit Persoonsgegevens beperkt tot een minimum. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. In aanvulling hierop maken wij gebruik van Anonymize IP. Dit betekent dat voorafgaand aan de verzending van het IP-adres aan Google het laatste octet van het IP-adres wordt gepseudonimiseerd. Tot slot hebben wij de optie ‘gegevens delen met Google’ uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies.

Mocht je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet willen dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Google biedt deze optie via hun website aan: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl.

tracking cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw interesses, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Daarnaast plaatsen onze adverteerders met jouw toestemming tracking cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw interesses zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

social media cookies

 Op onze website staan social media buttons. Wanneer je via een van deze social media buttons doorlinkt naar de website van bijvoorbeeld Facebook, Instagram of LinkedIn, dan is het mogelijk dat er door deze platforms cookies worden geplaatst. Meer informatie over deze cookies kun je nalezen in de privacy- en cookieverklaring van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

tracking pixels

Ook maken wij gebruik van tracking pixels. Met een tracking pixel kunnen wij informatie over jou als bezoeker bijhouden, zoals vanaf welk IP-adres, op welk tijdstip en met welk browsertype je onze website bezoekt. De tracking pixels gebruiken wij voor marketingdoeleinden.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Al onze verwerkingen vinden plaats op basis van één van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van andere regelgeving dan houden wij die termijnen aan in afwijking op onze standaard bewaartermijnen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen jouw gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties het geval zijn:

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens in onze opdracht verwerkt als verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Bij uitzondering moeten wij jouw persoonsgegevens soms zonder jouw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  Wij zullen zo goed mogelijk proberen je van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

Als je gebruik wil maken van een dergelijk recht, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij bijvoorbeeld geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van jou als betrokkene of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd ?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Als je vragen heeft over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naarinfo@juratoincasso.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met jou.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven. Deze versie dateert van september 2023.