Services

Services

Onze services

Na een incassotraject blijft de betaling uit, heel vervelend. Daar houdt het niet op voor ons, wij gaan verder. Als er meer nodig is dan alleen een incassotraject, kunnen wij ondersteunen met de volgende services:

Procedure

Gerechtelijke procedure

De eerste stap in het incassotraject is een niet-betalende klant aanmanen. Dit is de minnelijke fase in het buitengerechtelijke incassotraject. Als blijkt dat we niet tot een oplossing komen met de niet-betalende klant, is de keuze om rechtsmaatregelen te nemen.

Door ons team van bedrijfsjuristen met jarenlange ervaring is de stap naar een gerechtelijke procedure snel gemaakt. De zaak wordt voorgelegd aan de rechter om de betaling zo af te dwingen. Vooraf krijg je advies of dit een succesvolle stap zal zijn en wat de bijbehorende kosten zijn. Want deze stap valt niet onder de No cure no pay-dienstverlening. De kosten verhalen wij zoveel mogelijk op de debiteur.

Zodra de rechter een vonnis heeft gewezen en de niet-betalende klant weigert aan het vonnis te voldoen, dan kan er tot beslagmaatregelen worden overgegaan, zoals tegoeden op een bankrekening, auto’s, machines of onroerende zaken. Deze kosten worden eveneens verhaald op de niet-betalende klant. Indien dit niet het geval is, hebben wij een kostenmaximalisatie met de deurwaarder.

Beslag

Beslaglegging

Als er signalen zijn dat de niet-betalende klant de factuur niet kan betalen, dan kan er overgegaan worden tot zogenaamde conservatoire beslagmaatregelen. Normaal gesproken moet er eerst een vonnis worden uitgesproken door de rechter om tot beslagmaatregelen over te gaan. Maar als het duidelijk is dat de klant op korte termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de rechter toestemming geven om eerst beslag te leggen op bijvoorbeeld een bankrekening, auto’s, machines of onroerende zaken om meer zekerheid te krijgen dat de vordering wordt voldaan. Daarna wordt de gerechtelijke procedure gestart.

Voor een dergelijk verzoek aan de rechter is een advocaat nodig. Onze incasso-advocaten geven je vrijblijvend advies en een kostenindicatie om over te gaan tot conservatoire beslaglegging. De bijkomende kosten zullen wij uiteraard zoveel mogelijk op de debiteur verhalen. Onze bedrijfsjuristen staan je bij in de gerechtelijke procedure.

'Het incasseren van openstaande vorderingen is niet alleen het rechtzetten van onbetaalde facturen, het is het mogelijk maken van groei en financiële stabiliteit.'

Aanvraag

Faillissementsaanvraag

Een effectief incassomiddel is het inzetten van een faillissementsaanvraag. De enige voorwaarde is dat er meerdere schuldeisers zijn om een dergelijke aanvraag te doen. Waarom is deze betreffende aanvraag effectief? Naast het feit dat de termijn van een faillissementsaanvraag relatief kort is, kiest in veel gevallen de niet-betalende klant ervoor om tot betaling over te gaan. Geen enkele ondernemer zit te wachten op de gevolgen van een faillissement.

Voor een faillissementsaanvraag is een advocaat nodig. Onze incasso-advocaten geven je vrijblijvend advies en een kostenindicatie om over te gaan tot een faillissementsaanvraag.