Knowledge

Wat houdt betekening in?

Wat houdt betekening in?

Knowledge

Betekening wil zeggen dat een gerechtelijk stuk, dus bijvoorbeeld een dagvaarding of vonnis, via de gerechtsdeurwaarder aan jouw debiteur wordt uitgereikt.