Knowledge

Wat houdt betekening in?

Wat houdt betekening in?

Knowledge

Betekening wil zeggen dat een gerechtelijk stuk, bijvoorbeeld een dagvaarding of vonnis, via de gerechtsdeurwaarder aan jouw debiteur wordt uitgereikt. De term ‘betekening’ verwijst naar het formele proces van het officieel bekendmaken van een gerechtelijk document aan een persoon.

Hoe geschiedt de betekening?

Betekening geschiedt bij exploot. Dit is een akte waarin de gerechtsdeurwaarder verslag doet van het officieel betekenen. De gerechtsdeurwaarder is dan ook exclusief bevoegd tot de betekening, artikel 45 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De betekening kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Dit hangt wel af van de wetgeving en de aard van de zaak. Het kan persoonlijk worden gedaan, in andere gevallen kan het ook per openbare kennisgeving of zelfs elektronisch, afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het geval. De betekening is ook pas rechtsgeldig als er aan alle vereisten is voldaan, het niet correct uitvoeren kan dus ernstige gevolgen hebben.

Doel & gevolg

Het doel van de betekening is om de betrokken partij bekend te maken met de inhoud ervan. Dus de partij op de hoogte te stellen van de juridische stappen die tegen hen worden ondernomen of van de beslissingen die door de rechtbank zijn genomen. Bij het betekenen wordt bevel gedaan om aan de inhoud te voldoen; dit is bijvoorbeeld een laatste kans om binnen het genoemde termijn het openstaande bedrag te betalen. De debiteur wordt hierbij ook gewezen op de gevolgen die er zijn bij het niet of niet tijdig voldoen van de inhoud van het vonnis. In sommige gevallen staat de mogelijkheid open tot het afspreken van een betalingsregeling. Er kan ook bezwaar, verzet of beroep worden aangetekend tegen een vonnis. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Contact

Vragen over de betekening of advies nodig? Neem dan hierover zo spoedig mogelijk contact op met een van onze specialisten zodat wij jou kunnen begeleiden in dit traject. Neem contact op met één van onze specialisten die jou graag verder helpen. Stuur ons gerust een mail incasso@jurato.nl of bellen mag natuurlijk ook 0318 – 823 434. Wij helpen je graag verder!