Knowledge

Kan mijn factuur vervallen?

Kan mijn factuur vervallen?

Knowledge

Een factuur vervalt van rechtswege na vijf jaar, ook wel de verjaringstermijn. Voor een consumentenkoop is dit twee jaar. Als jij jouw incasso aanmeldt, kijken wij naar de factuurdatum. Is de factuurdatum nog geen jaar verstreken, dan behandelen wij jouw zaak op basis van ‘no cure, no pay’. Is jouw factuur ouder dan één jaar, dan behandelen wij dit niet volgens ‘no cure, no pay’. En als wij zien dat de verjaringstermijn is verstreken, kunnen wij jouw zaak niet in behandeling nemen.