Knowledge

Kan mijn factuur vervallen?

Kan mijn factuur vervallen?

Knowledge

Er is bij facturen sprake van een verjaringstermijn. Als het verjaringstermijn is verstreken, is de vordering niet meer opeisbaar en kan hij niet meer worden geïncasseerd. Dus heb jij als schuldeiser een vordering op iemand, dan moet die binnen een bepaalde periode worden geïnd.

Wat is het verjaringstermijn?

Hoofdregel is dat een rechtsvordering verjaart door verloop van twintig jaar artikel 3:306 BW. Het verjaringstermijn verschilt tussen zakelijke klanten en consumenten. Een factuur aan een zakelijke klant vervalt van rechtswege na vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden artikel 3:307 lid 1 BW. Voor een consumentenkoop is dit anders en is het verjaringstermijn twee jaar als het gaat om een product artikel 7:28 BW. De reden van het verjaringstermijn is dat de wetgever de debiteur wil beschermen tegen onverwachte vorderingen in de toekomst. Een andere reden is dat het moeilijk te achterhalen is wat destijds is overeengekomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als je jouw incasso aanmeldt, kijken wij naar de eindfactuurdatum. Is de eindfactuurdatum nog geen jaar verstreken, dan behandelen wij uw zaak op basis van ‘no cure, no pay’. Is jouw factuur ouder dan één jaar, dan behandelen wij dit niet volgens ‘no cure, no pay’. Als wij zien dat de verjaringstermijn is verstreken, kunnen wij jouw zaak niet in behandeling nemen. Als de verjaringstermijn nog niet is verstreken, willen wij graag samen met je kijken naar de juridische stappen die we kunnen ondernemen als de debiteur in gebreke blijft.

Contact

Blijft de debiteur in gebreke of twijfel je over het verjaringstermijn van je factuur? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Dit kan per mail incasso@jurato.nl of bellen mag natuurlijk ook: 0318 – 823 434. Wij helpen je graag verder!