Knowledge

Doen jullie ook aan herincasso?

Doen jullie ook aan herincasso?

Knowledge

Als het ons niet lukt om jouw vordering op dat moment te innen, dan is het mogelijk dat wij overgaan tot herincasso. Herincasso is een procedure die wij kunnen starten om de vordering die eerder niet geïnd kon worden opnieuw te innen.

Verjaring

Wij gaan over tot herincasso zolang jouw factuur niet verjaard is. Als de vordering namelijk verjaard is, blijft de vordering bestaan, alleen vervalt de mogelijkheid om de tegenpartij te dwingen tot nakoming van de vordering. De verjaring kan overigens wel worden gestuit, dit kan door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de debiteur zijn recht op nakoming voorbehoudt artikel 3:317 lid 1 BW. De schuldenaar moet ook nog niet de wettelijke schuldsanering hebben doorgelopen om in aanmerking te komen voor herincasso.

hOE GAAT HET PROCES VAN DE HERINCASSO IN GANG?

We bevriezen tijdelijk jouw incassozaak en staken het contact met de debiteur. Afhankelijk van onze afspraak met jou, nemen wij na enige tijd weer contact op met de debiteur. Dit doen wij telefonisch en per e-mail. De ervaring leert ons dat dit uiteindelijk leidt tot het gewenste resultaat, namelijk de betaling van jouw openstaande factuur. Wij gaan enkel over tot herincasso wanneer jij hiermee akkoord gaat. Het doel van de herincasso is om op een professionele en doelgerichte manier alsnog betaling te verkrijgen voor de verschuldigde bedragen. Het is van belang dat er wordt gehandeld binnen de grenzen van de wet en dat er wordt voldaan aan de geldende regels voor incasso.

cONTACT

Neem contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden van herincasso om jouw vordering alsnog betaald te krijgen. Wij willen jou graag helpen bij dit project. Neem contact op via de mail incasso@jurato.nl of bel naar 0318 – 823 434.