Knowledge

Is het altijd aan te raden om een betalingsregeling te treffen?

Is het altijd aan te raden om een betalingsregeling te treffen?

Knowledge

Het kan voorkomen dat uw klant op het moment van jouw incassozaak niet in staat is om de vordering in zijn geheel aan ons te betalen. In deze gevallen is het raadzaam een betalingsregeling te treffen. Bij een betalingsregeling spreken we af op welke wijze de schulden in termijnen binnen een bepaalde periode worden betaald.

De debiteur is aan zet

Wij laten jouw klant dan een voorstel doen voor een betalingsregeling. Voordat wij hiermee akkoord gaan, overleggen we altijd met jou. Dit doen wij bij redelijke voorstellen, maar ook bij de wat minder redelijke voorstellen. Zo kunnen we gezamenlijk de afweging maken. Als schuldeiser ben je niet verplicht om de betalingsregeling te accepteren artikel 6:29 BW.

Is het accepteren van een betalingsregeling verstandig?

Er kan verschil zijn in de hoogte van de termijnbedragen. De hoogte hangt af van de financiële middelen en ruimte die de debiteur heeft. Er moeten namelijk ook voldoende financiële middelen overblijven om te voldoen aan de algemene levensbehoeften. Het komt dus voor dat het voorgestelde termijnbedrag zeer laag is. Wij vragen in dat geval bij jouw klant bewijs van het gestelde bedrag, zodat we kunnen beoordelen of het voorstel acceptabel is. Als dan wordt geconcludeerd dat er geen betalingsmogelijkheid is of er een regeling voor een laag bedrag moet worden getroffen, brengen wij jou hiervan op de hoogte. Wij leggen uit waarom het in zo’n geval toch raadzaam is de regeling te accepteren. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als er geen andere mogelijkheid is voor betaling en je zo toch nog het uiteindelijk verschuldigde bedrag kunt ontvangen. Dit zal een grotere zekerheid brengen van terugbetaling door de debiteur. De regeling zal, indien jij hiermee akkoord gaat, worden overeengekomen voor een periode van bijvoorbeeld drie of zes maanden. Na het verstrijken van de termijn wordt de regeling opnieuw beoordeeld, en kijken we met uw klant of het mogelijk is om de termijnbedragen omhoog te schroeven.

Contact

De kans dat de debiteur overgaat tot betaling is door een betalingsregeling aannemelijk groter. Onze specialisten helpen jou graag bij het treffen van een betalingsregeling met uw debiteur. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op door een mail te sturen naar incasso@jurato.nl of bel naar 0318 – 823 434.