Knowledge

In hoeverre wordt er rekening gehouden met de relatie die ik heb met mijn niet betalende klant?

In hoeverre wordt er rekening gehouden met de relatie die ik heb met mijn niet betalende klant?

Knowledge

Uiteraard hechten wij waarde aan jouw relatie met jouw klant. Wij proberen daarom ook zorgvuldig te werk te gaan zodat deze relatie niet wordt geschaad. Dit doen wij door respectvol met jouw klant te communiceren, maar ook tegelijkertijd jouw financiële belangen te behartigen. Een aantal punten die wij daarvoor bij iedere zaak opnieuw bekijken zijn de gepersonaliseerde aanpak en er ligt bij ons focus op communicatie en onderhandeling.

Ons doel is dan ook een evenwichtige oplossing te vinden die zowel de financiële gezondheid van jouw onderneming beschermt als jouw klantrelaties. Wij begrijpen dat een goede relatie met jouw klant cruciaal is voor het succes van jouw bedrijf, en daarom streven wij ernaar om elke situatie met de grootste zorg en aandacht te behandelen.

Door een gepersonaliseerde aanpak te hanteren, zorgen wij ervoor dat elke situatie op maat wordt behandeld. Dit betekent dat wij niet alleen naar de juridische aspecten van de zaak kijken, maar ook naar de specifieke omstandigheden en behoeften van jouw onderneming en jouw klant.

Daarnaast ligt bij ons de focus op communicatie en onderhandeling. Door open en respectvol te communiceren, proberen wij conflicten te minimaliseren en te werken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Onze ervaring leert dat een dergelijke aanpak vaak leidt tot snellere en effectievere oplossingen, waarbij de relatie met jouw klant behouden blijft.

Kortom, wij streven ernaar om jouw financiële belangen te behartigen zonder de relatie met jouw klant te schaden. Ons doel is een evenwichtige oplossing die bijdraagt aan de financiële gezondheid van jouw onderneming en de tevredenheid van jouw klanten.