Knowledge

In hoeverre wordt er rekening gehouden met de relatie die ik heb met mijn niet betalende klant?

In hoeverre wordt er rekening gehouden met de relatie die ik heb met mijn niet betalende klant?

Knowledge

Uiteraard hechten wij waarde aan jouw relatie met jouw klant. Wij proberen daarom ook zorgvuldig te werk te gaan zodat deze relatie niet wordt geschaad. Dit doen wij door respectvol met jouw klant te communiceren, maar door ook tegelijkertijd jouw financiële belangen te behartigen. Een aantal punten die wij daarvoor bij iedere zaak opnieuw bekijken zijn de gepersonaliseerde aanpak en er ligt bij ons focus op communicatie en onderhandeling.

Ons doel is dan ook een evenwichtige oplossing te vinden die zowel de financiële gezondheid van jouw onderneming beschermt als jouw klantrelaties.