Knowledge

Wat ontvang ik als de vordering volledig is betaald?

Wat ontvang ik als de vordering volledig is betaald?

Knowledge

Wanneer jij een factuur van ons ontvangt na de afwikkeling van jouw dossier, kan het zijn dat jij een lager bedrag ziet staan dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Dit komt doordat wij over de incassokosten en opbrengstrente BTW inhouden. De BTW kan jij zelf weer verrekenen bij de Belastingdienst. Als je de BTW bij het door ons uitgekeerde bedrag optelt, kom je op het oorspronkelijke factuurbedrag.