Knowledge

Kunnen jullie mijn debiteurenbeheer overnemen?

Kunnen jullie mijn debiteurenbeheer overnemen?

Knowledge

Onder onze dienstverlening valt ook debiteurenbeheer. Het is mogelijk dat wij dit voor je gaan beheren. Debiteurenbeheer richt zich op het voorkomen van wanbetaling en het beheren van openstaande facturen voordat een incassoproces nodig is. We volgen de betalingsverplichtingen, houden de betalingstermijn zorgvuldig in de gaten en helpen je daarmee achterstallige betalingen te minimaliseren. Dit omvat het versturen van herinneringen, de reden van niet betalen achterhalen, het treffen van betalingsregelingen en het monitoren van openstaande posten. Wij behandelen voor meerdere klanten het debiteurenbeheer. Omdat wij dit vanuit de naam van de klant doen, heeft de klant niet in de gaten dat een professionele partij dit doet. Dit zorgt voor én verbetering van de cashflow van jouw bedrijf én voor tijdige betaling van de facturen. Accuraat debiteurenbeheer heeft ook als voordeel dat het helpt om het risico van oninbare vorderingen te minimaliseren, met andere woorden: minder verliezen binnen jouw bedrijf.