Knowledge

Hoe werkt het incassoproces?

Hoe werkt het incassoproces?

Knowledge

De incassoprocedure kan worden opgestart als betaling van de debiteur uitblijft. Het doel van het proces is om de debiteur te bewegen tot betaling van de openstaande facturen. Het incassoproces kan je onderscheiden in vier fasen: de minnelijke fase, oftewel het buitengerechtelijke incassotraject, de gerechtelijke fase, de executiefase en de conservatoire fase. Wij bij Jurato Incasso richten ons merendeels op de minnelijke fase.

Wat houden de verschillende fases in?

De minnelijke fase heeft als doel de openstaande vorderingen te incasseren zonder de tussenkomst van de rechter. De debiteur krijgt in dit traject meerdere aanmaningen en wordt dus gevraagd door ons om de openstaande facturen te betalen. Het minnelijk traject zorgt ervoor dat de relatie met de klant zo min mogelijk wordt beschadigd. Als de betaling van de debiteur vervolgens uitblijft, moet er wel een gerechtelijke procedure gestart worden. Wij stellen dan een dagvaarding op voor jou die door de deurwaarder betekend wordt. Bij de gerechtelijke procedure komt de rechter wel kijken. Als de rechter heeft bepaald dat de debiteur moet betalen, maar de betaling uitblijft, start de executiefase of de conservatoire fase. Bij de executoriale fase wordt het verschuldigde bedrag geïnd door beslag te leggen. Zo wordt de debiteur gedwongen om de schuld af te betalen. Er gelden hierbij wel verschillende vereisten waaraan voldaan moet zijn voordat er beslag mag worden gelegd. Bij de conservatoire fase wordt er beslag gelegd voordat er een executoriale titel is verleend. Dit is dus een voorlopige maatregel om ervoor te zorgen dat bepaalde rechten veiliggesteld zijn in afwachting van de definitieve beslissing. Het beslag is dus preventief.

Wat kan Jurato Incasso betekenen?

Het is mogelijk om jouw vordering in te dienen via de mail (incasso@jurato.nl) of via ons klantenportaal. Graag ontvangen wij dan de openstaande factuur of facturen, eventueel relevante correspondentie met jouw klant, jouw algemene voorwaarden en contactgegevens van jouw klant. Zodra wij jouw dossier hebben aangemaakt, ontvang je van ons een opdrachtbevestiging. Dit gebeurt binnen 24 uur (op werkdagen) na jouw aanmelding, tenzij er nog belangrijke gegevens ontbreken.

Na de opdrachtbevestiging, versturen wij meteen de eerste sommatie naar jouw klant. Dit doen wij per post en/of per e-mail zodat wij meer zekerheid hebben dat de sommatie jouw klant bereikt. Mocht daar geen reactie op komen, dan nemen wij telefonisch contact op met jouw klant. Daarna sturen we, als er nog geen betaling is gedaan, nog een aantal brieven en nemen we nog een aantal keer telefonisch contact op met jouw klant.

Contact

Als het hiervoor genoemde traject niet het gewenste resultaat heeft, nemen wij contact met je op om samen te kijken naar de mogelijkheden voor een gerechtelijke procedure. Wil je een incassoproces opstarten? Neem dan contact op met onze incassospecialisten. Dit kan vrijblijvend via de mail incasso@jurato.nl of bel ons 0318 – 823 434. Wij helpen je graag!