Knowledge

Wat houdt een gerechtelijk incassotraject in?

Wat houdt een gerechtelijk incassotraject in?

Knowledge

Een gerechtelijk incassotraject betreft een de procedure bij de rechtbank. We gaan over tot een gerechtelijk incassotraject als de debiteur de openstaande vorderingen niet tijdens het buitengerechtelijk incassotraject worden gevorderd. Tijdens de gerechtelijke procedure wordt betaling van jouw vordering geëist van jouw debiteur. Het doel van deze procedure is om een vonnis te verkrijgen waarmee je jouw vordering kunt afdwingen. We starten een gerechtelijke procedure door het uitbrengen van een dagvaarding. Hiermee wordt aan de debiteur medegedeeld dat er moet worden verschenen in de rechtbank. De rechter doet vervolgens uitspraak of er inderdaad een betalingsplicht is van jouw klant. Bij toewijzend vonnis kan er over worden gegaan naar een executoriaal incassotraject.

CONTACT

Wil je ook actie ondernemen omdat de betaling van de debiteur uitblijft? Neem dan contact op met een van onze specialisten en kijk samen met ons naar een oplossing. Je kan ons bereiken door te mailen naar incasso@jurato.nl of bel naar 0318 – 823 434.