Knowledge

Wat houdt een gerechtelijk incassotraject in?

Wat houdt een gerechtelijk incassotraject in?

Knowledge

Een gerechtelijk incassotraject betreft naar de procedure bij de rechtbank. Tijdens deze procedure wordt betaling van jouw vordering geëist van jouw debiteur. Het doel van deze procedure is om een vonnis te verkrijgen waarmee je jouw vordering kunt afdwingen. De rechter doet uitspraak of er inderdaad een betalingsplicht is van jouw klant. Bij toewijzend vonnis kan er over worden gegaan naar een executoriaal incassotraject.