Knowledge

Wat houdt een executoriaal incassotraject in?

Wat houdt een executoriaal incassotraject in?

Knowledge

Het executoriaal incassotraject is de fase na het gerechtelijke incassotraject. In deze fase is er een vonnis van de rechter. Met dit vonnis kunnen wij overgaan tot beslaglegging op eigendommen van de schuldenaar om de vordering te innen. Het dossier wordt dan ook samen met een deurwaarder opgepakt. Wij houden dit traject bij en geven jou zoveel mogelijk een terugkoppeling over de stand van zaken.