Knowledge

Wat zijn de kosten en tarieven van Jurato Incasso?

Wat zijn de kosten en tarieven van Jurato Incasso?

Knowledge

Hieronder tref je het kosten- en tarievenoverzicht van Jurato Incasso aan. Deze tarieven zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en gelden tot herziening. Alle vaste prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de betreffende werkzaamheden zonder spoed.

Buitengerechtelijke incassoKostenBtw
No cure no pay van toepassingniets21%
No cure no pay niet van toepassing€ 75 dossierkosten – uurtarief € 9521%
   
Gerechtelijke incassoKostenBtw
Salaris gemachtigdeSalaris gemachtigde[1]21%
Uurtarief Uurtarief advocaat vordering >€ 25.000,00Uurtarief € 95 – € 145 complex Uurtarief  € 18521% 21%
GriffierechtGriffierecht[2]N.v.t.
Externe kosten/Deurwaarderskosten Incassokosten  Doorbelast/BTAG[3] Wettelijk[4]/Uw algemene voorwaarden21% 21%
   
OnderzoekKostenBtw
Huisbezoek incl. rapportage€ 75 + € 0,45 km21%
Kredietrapport€1521%
Uittreksel KvK digitaal€ 7,5021%
   
Overige werkzaamhedenKosten 
FaillissementsaanvraagOp aanvraag 
BeslagleggingOp aanvraag 

[1] Voor salaris gemachtigde kantonprocedures zie https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/tarieven-kosten-vergoedingen/Paginas/liquidatietarief-kanton.aspx.

Voor civiele procedures zie: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/tarieven-kosten-vergoedingen/Paginas/Liquidatietarief.aspx.

[2] Voor griffie kantonprocedures zie: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/paginas/griffierecht-kanton.aspx.

Voor civiele procedures zie: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/paginas/griffierecht-civiel.aspx.

[3] Voor Btag tarief zie: https://www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/kosten

[4] Voor incassokosten zie: http://www.incassokostenberekenen.nl/default.aspx