Knowledge

Wanneer betalen jullie uit?

Wanneer betalen jullie uit?

Knowledge

De betalingen worden binnen vijf werkdagen na de financiële afwikkeling gedaan. Wij maken met regelmaat tussentijdse afdrachten over. Wij gaan over tot een tussentijdse afdracht zodra er na aftrek van onze kosten €100,00 in kas is.