Knowledge

Wanneer is het genoeg?

Wanneer is het genoeg?

Knowledge

Onze collega Roy Scholte (sr. Creditmanager) sprak zeer recent een potentiële klant die een twijfel had om de facturen ter incasso over te dragen. In deze casus volgde een half jaar na de factuurdatum én 7 herinneringen, een bezwaar op de openstaande facturen. Ondanks dat het bezwaar contractueel kon worden weerlegd, werd gekozen voor een deelbetaling en werd de mededeling gegeven dat niet tot verdere betaling zou worden overgegaan. Inmiddels was men een half jaar later en in volle onzekerheid of de factuur wel werd betaald.

We leggen je het juridisch kader graag uit:

1. Wat was er overeengekomen?
Tussen de partijen was een overeenkomst getekend waarin de opdracht duidelijk was omschreven en daarbij waren de algemene voorwaarden toegevoegd. Conform de algemene voorwaarden had de klant 30 dagen de tijd om te reclameren. De klant koos ervoor om pas na 180 dagen te reclameren. In dezelfde voorwaarden stond eveneens aangegeven dat een reclamering de betalingsverplichting niet zou opschorten.

2. Was er sprake van wanprestatie?
Een gemotiveerd bezwaar met eventuele bewijsstukken werd niet overlegd, noch waaruit bleek dat er een wanprestatie was geleverd. Om tot een oplossing te komen is er gereageerd op de betreffende mail en telefonisch contact geweest. De schuldenaar is in verzuim. Door de mededeling dat niet tot verdere betaling zou worden overgegaan, is de vordering opeisbaar geworden, aangezien de klant (schuldenaar) na deze mededeling conform artikel 6:83 sub c BW,  de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten en in verzuim is en de vordering opeisbaar is. 

Hoe verder?

Mooi, zo’n juridisch kader, maar Jurato Incasso weet als geen ander dat er meer speelt dan in je recht staan. Wellicht gaat er wel door je hoofd dat je misschien wel korting moet geven om de klantrelatie te behouden. Helaas is de kans groot dat dit in de toekomst wederom gaat spelen.

Hoeveel herinneringen sturen?

Uit onderzoek en 30 jaar ervaring, blijft dat het versturen van twee herinneringen en een laatste aanmaning meer dan voldoende is. Er zijn dan vier momenten waarop gereageerd kon worden; ontvangst van de factuur, een eerste herinnering, een tweede herinnering en een laatste aanmaning. Vaak wordt er ook nog eens gebeld. Indien er geen respons op komt of jouw klant gebruikt smoezen om uitstel van betaling te krijgen, zou je eigenlijk bij jezelf na moeten gaan of deze klant bij je past. Hoe langer de factuur blijft openstaan, hoe kleiner de kans dat je dit zelf geïncasseerd krijgt, naast de tijd (lees: geld) die hiermee gepaard gaat.

Jurato Incasso

Genoeg is genoeg, kom in actie en voorkom dergelijke situaties. Mocht je al in een dergelijke situatie zitten, dan helpen wij je graag. Met 94% slagingspercentage zul je alsnog je factuur betaald krijgen. Neem contact op met één van onze specialisten die jou graag verder helpen.