Knowledge

Een faillissement van een bedrijf. Wat betekent dat eigenlijk?

Een faillissement van een bedrijf. Wat betekent dat eigenlijk?

Knowledge

Het is een feit dat het aantal faillissementen de laatste maanden is gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal faillissementen zelfs met 60% gestegen (bron: nu.nl). Wat voor impact dit heeft op een schuldenaar en schuldeiser.

Wat zijn de criteria om failliet verklaard te worden?

Als een bedrijf niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan de rechtbank een faillissement uitspreken. Een veelvoorkomend misverstand is dat men vaak denkt dat een faillissement alleen kan worden uitgesproken als er geen geld meer is. De onderliggende reden is echter niet relevant; als een schuldenaar niet aan zijn betaalverplichting voldoet, kan hij failliet verklaard worden. Daarom is een faillissementsaanvraag vaak een effectieve incassomaatregel. Het doel van een faillissement is om het vermogen van een schuldenaar te verdelen onder zijn schuldeisers. Voorwaarde is wel dat er minimaal twee verschillende schuldeisers zijn.

De gevolgen van een faillissement zijn ingrijpend

Een faillissement kan gezien worden als een totaalbeslag op alle bezittingen en het inkomen van de schuldenaar. Daarnaast mag de schuldenaar, of zoals dat genoemd wordt in een faillissement, de failliet of gefailleerde, geen verplichtingen meer aangaan ten laste van zijn vermogen. Alle beslissingen worden genomen door de door de rechtbank benoemde curator. De volledige administratie, post en computers worden door de curator overgenomen. Daarnaast mag de schuldenaar zijn woonplaats niet verlaten zonder toestemming.

Om schuldeisers te informeren over het faillissement en hen op te roepen zich te melden, wordt het faillissement gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en ingeschreven in het Centraal Insolventieregister.

Wat betekent het voor jou als schuldeiser?

Het uitgangspunt is dat schuldeisers naar evenredigheid van hun vordering worden voldaan, maar de wet geeft een aantal uitzonderingen:

Kan een faillissement teruggedraaid worden?

Een herroeping van een faillissement is niet mogelijk. Het is vaste rechtspraak dat de Faillissementswet een gesloten stelsel van rechtsmiddelen heeft. Buiten de in de Faillissementswet geregelde rechtsmiddelen zijn er dus geen mogelijkheden om op te komen tegen een uitspraak waarin een faillissement is uitgesproken.

Meer informatie?

Neem contact op met één van onze specialisten die jou graag verder helpen.