Knowledge

Veranderingen in de incassodienstverlening vanaf 1 april 2024

Veranderingen in de incassodienstverlening vanaf 1 april 2024

Knowledge

Incassodienstverleners moeten vanaf 1 april 2024 aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Met deze eisen en de registratieplicht uit de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening wordt het beroep voor het eerst gereguleerd in Nederland. De invoering van de regels heeft als doel om mensen met schulden beter te beschermen en schuldeisers beter te informeren over wat incassodienstverleners voor hen kunnen betekenen. Verder moet de wet ook leiden tot minder onprofessionele praktijken en het beperken van het stapelen van incassokosten.

Kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen staan benoemd in de Wki en gelden voor partijen die bedrijfsmatig buitengerechtelijke incasso’s innen, inclusief bij doorverkochte vorderingen. De dienstverleners moeten zich volgens de wet verplicht registreren in een register dat voor iedereen in te zien is. Aan hun werk worden kwaliteitseisen gesteld op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling. De wet bevat daarnaast ook een bepaling om de stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen te beperken, dit zal echter pas vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn.

Betreft toezicht en registratie
Bestaande incassodienstverleners moeten zich binnen een jaar na 1 april 2024 registreren. Incassodienstverleners die starten met hun dienstverlening na 1 april moeten zich direct inschrijven. Screeningsautoriteit Justis zal het register voor incassodienstverleners beheren en buitengerechtelijke incassobureaus screenen. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat toezicht houden op de kwaliteitseisen en registratieplicht en kan handhaven als incassodienstverleners zich niet aan de regels houden.

Jurato Incasso

Afgelopen jaar hebben wij de kwaliteitseisen van de Wki, die al bekend waren, verwerkt in onze dienstverlening. Wat dat betreft juichen wij de Wki alleen maar toe. Jurato Incasso streeft altijd naar de beste kwaliteit, waarbij wij ook oog hebben voor particulieren en bedrijven met schulden, maar tegelijkertijd het belang van onze klanten bewaken. Samen bouwen we aan een gezonde financiële toekomst voor jouw bedrijf! Heb je nog vragen over de Wki of wens je een verdere toelichting? Neem dan contact met ons op voor een afspraak via office@jurato.nl