Maatwerk incassotraject INQAR

Maatwerk incassotraject bij Jurato Incasso

Case
Sinds 2022 helpen wij INQAR Veenendaal bij het innen van openstaande facturen. INQAR autoverhuur is voortgekomen uit een groep professionele autoverhuurders die in 2015 de krachten wilden bundelen en begrijpen dat persoonlijke aandacht, kwaliteit en service het verschil maakt.

"Het meedenken, geen standaard incassotraject en adequaat handelen, maakt voor mij het verschil dat er altijd een oplossing komt waar alle partijen tevreden mee zijn."

Bennard Torn Broers
Filiaalmanager INQAR Veenendaal
Jurato Incasso herkent zich hier volledig in, wat kenmerkend is in de aanpak van onderstaande casus. ‘Eenvoudig als het kan, gedetailleerd als het moet.’


Nadat wij de niet betalende klant op de hoogte hadden gesteld dat INQAR ons de opdracht had gegeven incassomaatregelen te nemen, volgde snel een reactie. Er was geen onwil om niet tot betaling van de openstaande facturen over te gaan, maar de liquide middelen waren niet voldoende aanwezig om de openstaande facturen te kunnen voldoen.

Er werd een toezegging gedaan voor algehele betaling, maar deze bleef helaas uit. Uiteraard had Jurato Incasso op dit moment kunnen kiezen om het dossier over te dragen aan de bedrijfsjurist om tot een gerechtelijke procedure over te gaan, maar Britt Bolderman, dossierbehandelaar van INQAR Veenendaal besloot, in verband met de financiële positie van de klant, om in overleg te gaan met INQAR voor een betalingsregeling. De betalingsregeling werd getroffen en door korte communicatielijnen en heldere afspraken, werd de regeling tot algehele betaling netjes nagekomen. In de tussentijd ontving INQAR tussendoor al de gelden doorgestort en werd deze kwestie binnen de gestelde termijn opgelost.


specialismen voor dit project

Specialties