Effectief anticiperen op de financiële situatie

Effectief anticiperen op de financiële situatie

Case
Sinds 2022 helpen wij Mailing Masters bij het innen van openstaande facturen. Bij Mailing Masters kun je terecht voor logistieke oplossingen voor direct mail, print verpakken fulfilment en warehousing. Mailing Masters heeft een diverse groep van organisaties waarvoor oplossingen worden gevonden. Het doel is om de klanten in staat te stellen de interactie met hun relaties op een doeltreffende en efficiënte manier te laten verlopen.

"Deskundigheid, prettige omgang, vriendelijkheid en correcte terugkoppeling."

Job de Kleuver
Eigenaar, Mailing Masters
In deze kwestie is een vordering (openstaande bedrag) van ruim € 8.000,00 binnen twee maanden geïncasseerd. De betreffende niet betalende klant verkeerde in een slechte financiële situatie, waardoor betaling van de facturen uitbleef. Er werd een regeling afgesproken, maar bleek dat de nieuwe facturen eveneens niet binnen de betalingstermijn werden voldaan. De regeling kwam helaas te vervallen en de vordering met de betreffende nieuwe vervallen facturen.

Om de financiële positie van de niet betalende klant niet te verslechteren heeft Romy, zaakbehandelaar van deze kwestie, hierop geanticipeerd en in overleg de niet betalende klant eenmaal een voorstel gedaan om de berekende rente over de vervallen facturen te matigen, mits de gematigde vordering binnen een korte termijn werd voldaan.

De betaling volgde snel en het risico dat de vordering zou worden opgehoogd met gerechtelijke kosten voorkomen. Daarbij is voorkomen dat de situatie van de niet betalende klant nog meer zou worden verslechterd en is tot op heden nog steeds klant.

specialismen voor dit project

Specialties